Noutăţi

\r\n \r\n Asociația PRO ROMA prezentă la protestul antirasism din București, 28 iulie 2018\r\n \r\nReprezentanții Asociației Pro Roma au participat sâmbătă, 28 iulie, la protest...
\r\n \r\n Raportul societății civile de monitorizare a implementării strategiei naționale de integrare a romilor în Romania\r\n \r\nRaportul a fost elaborate în cadrul proiectului...
     CADO - Centrul de Advocacy și Drepturile Omului\r\n \r\nCOMUNICAT DE PRESA\r\n \r\nCNCD a sancționat segregarea rasială a copiilor de etnie romă în două școli...

 

logo anofm

 

LOGO RAPORT

Articole

sigla

Invitatie de participare

in vederea atribuirii contractului pentru achizitionarea de consumabile

in cadrul proiectului "Construim impreuna intreprinderi sociale"


Prin prezenta va invitam sa participati la procedura de atribuire avand ca obiect al contractului achizitionarea de consumabile cu urmatoarele coordonate:

1. Denumirea achizitiorului: ASOCIATIA PRO ROMA; adresa: Iasi, str. Ion Creanga nr. 56A, PT 23 Tatarasi

2. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de furnizare: achizitie directa;

3. Coduri CPV: 30190000-1 – Consumabile birou;

4. Obiectul contractului: achizitionarea de consumabile;

5. Valoarea estimata a achizitiei: maximum 6000 lei fara TVA:

6. Sursa de finantare: Programul Operational Sectorial „Dezvoltarea Resurselor Umane”, Axa prioritara 6. „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniu major de interventie 6.1. „Dezvoltarea economiei sociale”, contract de finantare POSDRU/173/6.1./S/147653 si cofinantare proprie;

7. Perioada  de  valabilitate  a  ofertei: minimum 60 de zile;

8. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare: pretul cel mai scazut;

9. Data  limita  pentru  depunerea ofertei  este 25.05.2015, ora 14.00. Depunerea  ofertei  se  va  face  la  adresa: Iasi, str. Ion Creanga nr. 56A, PT 23 Tatarasi

 

Anunt + anexa produse

Asociaţia PRO ROMA
C.I.F. 24514580; Nr. Reg. 189/A/16.09.2008
COD IBAN RO48BTRL02401205R31265XX
Președinte - Margareta HERȚANU
Contact: 
Tel/fax: +40 332 14 40 50
Mobil: +40 757 14 60 02; +40 746 78 03 60
Adresa: str. Ion Creangă nr. 56A, Bl. H1, PT 23 Tătărași, Iași, Cod 700321