Noutăţi

 \r\nDuminică, 15 mai 2022, orele 14,00-20,00 Asociaţia Pro Roma, împreună cu Asociaţia Super Tineri - ASIRYS, având şi sprijinul Instituţiei Prefectului judeţului Iași- Biroul judeţea...
 \r\n \r\n \r\nAsociatia Pro Roma organizează vineri 8 aprilie, ora 16.00, la Casa de Cultură a Studenţilor, sala Dublin Pub, evenimentul dedicat Zilei Internaţionale a Ro...

 

Anunt recrutare

Asistent social superior

 

Descrierea organizaţiei

Înființată în 2008, Asociatia Pro Roma este o organizație nonguvernamentală a cărei misiune este de a promova modele de educaţie prin experienţă de calitate, care dezvoltă abilităţi de viaţă în rândul persoanelor de etnie roma ca o strategie de dezvoltare durabilă, a societății cu un pronunțat spirit de inițiativă, o deosebită conștiință civică, dar și un veritabil spirit de responsabilitate socială.

Locația: Iasi, str. Ion Creanga nr. 56A, Punct Termic 23 Tatarasi

Descrierea postului

Instrumentarea cazurilor legate de viata sociala si personala a beneficiarilor asociatiei.

Responsabilitățile postului

 • Identificarea nevoilor sociale ale beneficiarilor şi evaluarea acestora;
 • Planificarea şi realizarea de intervenţii specifice în vederea integrarii / reintegrarii sociale şi creşterii participării sociale a beneficiarilorIdentifică şi evaluează situaţia beneficiarilor şi a familiei deplasîndu-se în teren în cadrul vizitelor la domiciliu;
 • Formulează problemele cu care se confruntă beneficiarul într-o anumită perioadă de timp, în anumite circumstanţe socio-economice şi stabileşte modalităţile de suport;
 • Elaborează şi implementează planuri individualizate de asistenţă cu participarea beneficiarului şi familiei lui;
 • Identifică şi evaluează necesităţile grupurilor de beneficiari din comunitate şi propune soluţii de depăşire a problemelor sociale;
 • Facilitează activitatea grupurilor de suport reciproc;
 • Prestează servicii sociale primare: informare si consilere;
 • Propune şi pregăteşte cazul pentru referire spre serviciile sociale specializate;
 • Evaluează rezultatele intervenţiilor întreprinse şi gradul de atingere a obiectivelor stabilite;

Cerinţe obligatorii

 • Absolvent de studii superioare, cu diplomă de licenţă;
 • Are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • Cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • Cunoaștințe de limba engleză – scris și citit, nivel mediu;
 • Are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • Are capacitate deplină de exercițiu;
 • Are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • Nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
 • Cunoştinţe de operare/programare pe calculator: Windows, Word,  Excel, Power  Point, Internet Explorer, utilizare Microsoft Outlook;

Avantaje

 • Etnie romă;
 • Cunoștințe de limba romani.

Dosarul de candidatură va cuprinde următoarele documente:

 • Curriculum Vitae în format Europass în limba română;
 • Scrisoare de intenție.

Persoanele interesate sunt rugate să trimită dosarul de candidatură pană la data de 31 august 2018, la adresa de e-mail Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

Vă rugăm să menționați la Subject: Aplicaţie pentru poziţia de Asistent sociat superior.

Vor fi contactaţi doar candidaţii selectaţi pentru interviu.

 

Informaţii suplimentare: Margareta Hertanu, tel: 0757146002, email: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

 

Asociatia PRO ROMA activeaza pentru promovarea valorilor morale, respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale minoritatii rome, a drepturilor economice, sociale si culturale ale romilor, in context national si european.

 

 

pliant REF 003    LOGO-300x89   logo1   www1  

 

Slide2  link  link  link

Asociaţia PRO ROMA
C.I.F. 24514580; Nr. Reg. 189/A/16.09.2008
COD IBAN RO48BTRL02401205R31265XX
Președinte - Margareta HERȚANU
Contact:
Mobil: +40 757 14 60 02; +40 739 07 58 11
Adresa: str. Ion Creangă nr. 56A, Bl. H1, PT 23 Tătărași, Iași, Cod 700321