Noutăţi

  \r\nCOMUNICAT POST EVENIMENT \r\n \r\n \r\nEvenimentul care a marcat Ziua Dezrobirii romilor, “își are unicitatea sa, deoarece până acum, nicăieri și niciodată nu a...
  \r\nCOMUNICAT DE PRESĂ \r\n \r\nJoi, 20 februarie 2020, ora 14.00, Asociația PRO ROMA va desfășura la Muzeul Mitropolitan Iași, Sala Sinaxar, spectacolul dedicat Dezrobirii ...

 

logo anofm

 

logoRomaCivilMonitor2017

 

logoRomaCivilMonitor2018

 

Anunt recrutare

Asistent social superior

 

Descrierea organizaţiei

Înființată în 2008, Asociatia Pro Roma este o organizație nonguvernamentală a cărei misiune este de a promova modele de educaţie prin experienţă de calitate, care dezvoltă abilităţi de viaţă în rândul persoanelor de etnie roma ca o strategie de dezvoltare durabilă, a societății cu un pronunțat spirit de inițiativă, o deosebită conștiință civică, dar și un veritabil spirit de responsabilitate socială.

Locația: Iasi, str. Ion Creanga nr. 56A, Punct Termic 23 Tatarasi

Descrierea postului

Instrumentarea cazurilor legate de viata sociala si personala a beneficiarilor asociatiei.

Responsabilitățile postului

 • Identificarea nevoilor sociale ale beneficiarilor şi evaluarea acestora;
 • Planificarea şi realizarea de intervenţii specifice în vederea integrarii / reintegrarii sociale şi creşterii participării sociale a beneficiarilorIdentifică şi evaluează situaţia beneficiarilor şi a familiei deplasîndu-se în teren în cadrul vizitelor la domiciliu;
 • Formulează problemele cu care se confruntă beneficiarul într-o anumită perioadă de timp, în anumite circumstanţe socio-economice şi stabileşte modalităţile de suport;
 • Elaborează şi implementează planuri individualizate de asistenţă cu participarea beneficiarului şi familiei lui;
 • Identifică şi evaluează necesităţile grupurilor de beneficiari din comunitate şi propune soluţii de depăşire a problemelor sociale;
 • Facilitează activitatea grupurilor de suport reciproc;
 • Prestează servicii sociale primare: informare si consilere;
 • Propune şi pregăteşte cazul pentru referire spre serviciile sociale specializate;
 • Evaluează rezultatele intervenţiilor întreprinse şi gradul de atingere a obiectivelor stabilite;

Cerinţe obligatorii

 • Absolvent de studii superioare, cu diplomă de licenţă;
 • Are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • Cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • Cunoaștințe de limba engleză – scris și citit, nivel mediu;
 • Are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • Are capacitate deplină de exercițiu;
 • Are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • Nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
 • Cunoştinţe de operare/programare pe calculator: Windows, Word,  Excel, Power  Point, Internet Explorer, utilizare Microsoft Outlook;

Avantaje

 • Etnie romă;
 • Cunoștințe de limba romani.

Dosarul de candidatură va cuprinde următoarele documente:

 • Curriculum Vitae în format Europass în limba română;
 • Scrisoare de intenție.

Persoanele interesate sunt rugate să trimită dosarul de candidatură pană la data de 31 august 2018, la adresa de e-mail Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

Vă rugăm să menționați la Subject: Aplicaţie pentru poziţia de Asistent sociat superior.

Vor fi contactaţi doar candidaţii selectaţi pentru interviu.

 

Informaţii suplimentare: Margareta Hertanu, tel: 0757146002, email: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

 

Asociatia PRO ROMA activeaza pentru promovarea valorilor morale, respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale minoritatii rome, a drepturilor economice, sociale si culturale ale romilor, in context national si european.

 

 

pliant REF 003    LOGO-300x89   logo1   www1  

 

EU flag-Erasmus vect POS

Asociaţia PRO ROMA
C.I.F. 24514580; Nr. Reg. 189/A/16.09.2008
COD IBAN RO48BTRL02401205R31265XX
Președinte - Margareta HERȚANU
Contact: 
Tel/fax: +40 332 14 40 50
Mobil: +40 757 14 60 02; +40 746 78 03 60
Adresa: str. Ion Creangă nr. 56A, Bl. H1, PT 23 Tătărași, Iași, Cod 700321