Noutăţi

\r\n \r\n Finalizarea proiectului Photography, community story!\r\nAsociaţia PRO ROMA a implementat în perioada 01.08.2020 – 30.09.2021 proiectul cu titlul Photography, community story!,...
\r\n \r\n Actiuni de diseminare si vizibilitate in cadrul proiectului Actiune si reactiune fata de bullying\r\nAsociaţia PRO ROMA implementeaza în perioada 01.03.2021 – 31.10.2021 proiec...
  \r\nCOMUNICAT DE PRESĂ \r\n \r\nZiua Internaţională a Romilor!\r\nBut bersa angle Romale! La mulţi ani tuturor romilor!\r\n \r\n \r\nJoi,8 aprilie 2021, ora11....

 

Anunt recrutare

Lucrător social

 

Descrierea organizaţiei

Înființată în 2008, Asociatia Pro Roma este o organizație nonguvernamentală a cărei misiune este de a promova modele de educaţie prin experienţă de calitate, care dezvoltă abilităţi de viaţă în rândul persoanelor de etnie roma ca o strategie de dezvoltare durabilă, a societății cu un pronunțat spirit de inițiativă, o deosebită conștiință civică, dar și un veritabil spirit de responsabilitate socială.

Locația: Iasi, str. Ion Creanga nr. 56A, Punct Termic 23 Tatarasi

Descrierea postului

Identifică și se implică în diminuarea cazurilor de risc social la nivelul membrilor comunității de romi.

Responsabilitățile postului

 • Elaboreaza dosare de caz (face investigarea primara a cazului; are contact cu copilul/familia/persoana de referinta/persoana care a savarsit abuzul; realizeaza profilului psiho-social si fizic al copilului si a fisei de caz; sesizeaza autoritatile competente; );
 • Sa asigure legatura dintre asociatie, persoanele aflate in dificultate si institutiile competente;
 • Sa monitorizeze cazurile de sprijin pana la preluarea acestora de autoritatile competente;
 • Colaboreaza cu echipa multidisciplinara (psiholog, sociolog, neuropsihiatru, educator, asistent social, pedagog, consilier psiho-pedagogic, medic pediatru, politest) in vederea intocmirii/rezolvarii dosarului de caz;
 • Ofera indrumare juridica si sociala copilului/familiei/tanarului aflat in dificultate;
 • Asigurarea unei colaborari eficiente intre asociatie si institutiile partenere/competente in rezolvarea cazurilor sociale;
 • Raspunde de corectitudinea si exactitatea datelor, informatiilor, masurilor stipulate in documentele intocmite;
 • Oferirea de informatii, sprijin, suport, in completarea de formulare si cereri, persoanelor interesate.

Cerinţe obligatorii

 • Are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • Indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime, sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
 • Cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • Cunoaștințe de limba engleză – scris și citit, nivel mediu;
 • Are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • Are capacitate deplină de exercițiu;
 • Are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • Nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
 • Cunoştinţe de operare/programare pe calculator: Windows, Word,  Excel, Power  Point, Internet Explorer, utilizare Microsoft Outlook;

Avantaje

 • Etnie romă;
 • Cunoștințe de limba romani.

Dosarul de candidatură va cuprinde următoarele documente:

 • Curriculum Vitae în format Europass în limba română;
 • Scrisoare de intenție.

Persoanele interesate sunt rugate să trimită dosarul de candidatură pană la data de 31 august 2018, la adresa de e-mail Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

Vă rugăm să menționați la Subject: Aplicaţie pentru poziţia de Lucrător social.

Vor fi contactaţi doar candidaţii selectaţi pentru interviu.

 

Informaţii suplimentare: Margareta Herţanu, tel: 0757146002, email: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

 

Asociatia PRO ROMA activeaza pentru promovarea valorilor morale, respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale minoritatii rome, a drepturilor economice, sociale si culturale ale romilor, in context national si european.

 

 

pliant REF 003    LOGO-300x89   logo1   www1  

 

Slide2  link  link  link

Asociaţia PRO ROMA
C.I.F. 24514580; Nr. Reg. 189/A/16.09.2008
COD IBAN RO48BTRL02401205R31265XX
Președinte - Margareta HERȚANU
Contact:
Mobil: +40 757 14 60 02; +40 739 07 58 11
Adresa: str. Ion Creangă nr. 56A, Bl. H1, PT 23 Tătărași, Iași, Cod 700321