Noutăţi

  \r\nCOMUNICAT POST EVENIMENT \r\n \r\n \r\nEvenimentul care a marcat Ziua Dezrobirii romilor, “își are unicitatea sa, deoarece până acum, nicăieri și niciodată nu a...
  \r\nCOMUNICAT DE PRESĂ \r\n \r\nJoi, 20 februarie 2020, ora 14.00, Asociația PRO ROMA va desfășura la Muzeul Mitropolitan Iași, Sala Sinaxar, spectacolul dedicat Dezrobirii ...

 

logo anofm

 

logoRomaCivilMonitor2017

 

logoRomaCivilMonitor2018

 

Anunt recrutare

Lucrător social

 

Descrierea organizaţiei

Înființată în 2008, Asociatia Pro Roma este o organizație nonguvernamentală a cărei misiune este de a promova modele de educaţie prin experienţă de calitate, care dezvoltă abilităţi de viaţă în rândul persoanelor de etnie roma ca o strategie de dezvoltare durabilă, a societății cu un pronunțat spirit de inițiativă, o deosebită conștiință civică, dar și un veritabil spirit de responsabilitate socială.

Locația: Iasi, str. Ion Creanga nr. 56A, Punct Termic 23 Tatarasi

Descrierea postului

Identifică și se implică în diminuarea cazurilor de risc social la nivelul membrilor comunității de romi.

Responsabilitățile postului

 • Elaboreaza dosare de caz (face investigarea primara a cazului; are contact cu copilul/familia/persoana de referinta/persoana care a savarsit abuzul; realizeaza profilului psiho-social si fizic al copilului si a fisei de caz; sesizeaza autoritatile competente; );
 • Sa asigure legatura dintre asociatie, persoanele aflate in dificultate si institutiile competente;
 • Sa monitorizeze cazurile de sprijin pana la preluarea acestora de autoritatile competente;
 • Colaboreaza cu echipa multidisciplinara (psiholog, sociolog, neuropsihiatru, educator, asistent social, pedagog, consilier psiho-pedagogic, medic pediatru, politest) in vederea intocmirii/rezolvarii dosarului de caz;
 • Ofera indrumare juridica si sociala copilului/familiei/tanarului aflat in dificultate;
 • Asigurarea unei colaborari eficiente intre asociatie si institutiile partenere/competente in rezolvarea cazurilor sociale;
 • Raspunde de corectitudinea si exactitatea datelor, informatiilor, masurilor stipulate in documentele intocmite;
 • Oferirea de informatii, sprijin, suport, in completarea de formulare si cereri, persoanelor interesate.

Cerinţe obligatorii

 • Are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • Indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime, sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
 • Cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • Cunoaștințe de limba engleză – scris și citit, nivel mediu;
 • Are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • Are capacitate deplină de exercițiu;
 • Are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • Nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
 • Cunoştinţe de operare/programare pe calculator: Windows, Word,  Excel, Power  Point, Internet Explorer, utilizare Microsoft Outlook;

Avantaje

 • Etnie romă;
 • Cunoștințe de limba romani.

Dosarul de candidatură va cuprinde următoarele documente:

 • Curriculum Vitae în format Europass în limba română;
 • Scrisoare de intenție.

Persoanele interesate sunt rugate să trimită dosarul de candidatură pană la data de 31 august 2018, la adresa de e-mail Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

Vă rugăm să menționați la Subject: Aplicaţie pentru poziţia de Lucrător social.

Vor fi contactaţi doar candidaţii selectaţi pentru interviu.

 

Informaţii suplimentare: Margareta Herţanu, tel: 0757146002, email: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

 

Asociatia PRO ROMA activeaza pentru promovarea valorilor morale, respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale minoritatii rome, a drepturilor economice, sociale si culturale ale romilor, in context national si european.

 

 

pliant REF 003    LOGO-300x89   logo1   www1  

 

EU flag-Erasmus vect POS

Asociaţia PRO ROMA
C.I.F. 24514580; Nr. Reg. 189/A/16.09.2008
COD IBAN RO48BTRL02401205R31265XX
Președinte - Margareta HERȚANU
Contact: 
Tel/fax: +40 332 14 40 50
Mobil: +40 757 14 60 02; +40 746 78 03 60
Adresa: str. Ion Creangă nr. 56A, Bl. H1, PT 23 Tătărași, Iași, Cod 700321