Noutăţi

\r\n \r\n Asociația PRO ROMA prezentă la protestul antirasism din București, 28 iulie 2018\r\n \r\nReprezentanții Asociației Pro Roma au participat sâmbătă, 28 iulie, la protest...
\r\n \r\n Raportul societății civile de monitorizare a implementării strategiei naționale de integrare a romilor în Romania\r\n \r\nRaportul a fost elaborate în cadrul proiectului...
     CADO - Centrul de Advocacy și Drepturile Omului\r\n \r\nCOMUNICAT DE PRESA\r\n \r\nCNCD a sancționat segregarea rasială a copiilor de etnie romă în două școli...

 

logo anofm

 

LOGO RAPORT

 

SCURT ISTORIC

 

Proiecte derulate in anul 2017:

logo roma civil

"Roma Civil Monitor" sau "Dezvoltarea capacităților pentru societatea civilă romă și consolidarea implicării sale în monitorizarea strategiilor naționale de integrare a romilor" [JUST / 2014 / RPPI / PR / EQUA / 0150 a fost inițiat de Parlamentul European. Acesta este gestionat de Comisia Europeană, Direcția Generală Justiție și Consumatori (DG Justiție). Este coordonată de către Universitatea Central Europeană (CEU), în parteneriat cu Rețeaua europeană a organizațiilor de rromi pentru rromi (ERGO), Centrul European pentru Drepturile Romilor (ERRC), Fundación Secretariado Gitano (FSG) și Fondul pentru educație pentru romi (REF) și va fi implementat cu participarea activă a aproximativ 90 de ONG-uri diverse din cel puțin 21 de state membre ale UE. Monitorul Civil Roma este un proiect pilot cu titlul complet de "Construirea capacităților pentru societatea civilă romă și consolidarea implicării sale în monitorizarea strategiilor naționale de integrare a romilor".

Obiectivul proiectului pilot este de a contribui la consolidarea mecanismelor de monitorizare a implementării strategiilor naționale de integrare a romilor prin monitorizarea sistematică a societății civile. Valoarea adăugată a monitorizării societății civile provine din statutul independent și din experiența pe teren a ONG-urilor participante. Proiectul pilot urmărește să consolideze monitorizarea societății civile în două moduri-cheie: prin dezvoltarea capacităților de monitorizare a politicilor actorilor societății civile și prin sprijinirea pregătirii rapoartelor anuale de monitorizare a societății civile, de înaltă calitate, cuprinzătoare. Proiectul va fi implementat cu participarea activă a aproximativ 90 de ONG-uri din 27 de state membre (Malta nu face parte din proiectul pilot deoarece nu există o comunitate de romi), in perioada 2017 - 2018.

Principalele activități ale proiectului-pilot includ:

l  Selectarea ONG-urilor;

l  Consolidarea capacităților;

l  Elaborarea rapoartelor de monitorizare;

l  Diseminarea rapoartelor de monitorizare;

l  Rețeaua de ONG-uri.

În cadrul Roma Civil Monitor, ONG-urile vor pregăti două rapoarte de monitorizare a societății civile. Primele rapoarte din 2017 se vor concentra pe precondițiile structurale și orizontale pentru implementarea cu succes a strategiilor naționale de integrare a romilor: guvernarea, lupta împotriva discriminării, abordarea antigisezismului și - în țările cu cele mai mari comunități de romi și care se confruntă cu cele mai acute provocări - politicile privind romii (în special în domeniul educației). Cele două rapoarte din 2018 se vor concentra pe patru sectoare cheie (educație, ocuparea forței de muncă, sănătate și locuințe). În plus, în țările cu cele mai mari comunități de romi și care se confruntă cu cele mai acute provocări, în fiecare an 1-2 studii globale de caz locale vor ilustra implementarea măsurilor la nivel local.

Lista ONG-urilor și a persoanelor implicate:

 • Resource Center for Roma Communities
 • Impreuna Agency for Community Development
 • Asociatia Nevo Parudimos
 • Asociatia DANROM Faurei
 • Asociatia PRO ROMA
 • Civic Union of Young Roma from Romania
 • E-Romnja Association
 • Fundatia HEKS/EPER Romania
 • Inter-active Community Development Agency
 • Policy Center for Roma and Minorities
 • FoundationRoma Center for Health Policies – SASTIPEN
 • Terre des hommes Foundation Romania

Proiecte derulate in anul 2016:

logo scoala pentru toti copiii   "Scoala pentru toti copiii!" ID C1.3_95

Asociatia PRO ROMA este partener in proiectul derulat de Centrul de Advocacy şi Drepturile Oomului CADO.

Proiectul este finanţat prin Granturile SEE 2009-2014, în cadrul Fondului ONG România.

Proiectul are ca obiectiv principal identificarea şi combaterea segregării şcolare a elevilor de etnie romă din judeţele Botoşani, Iaşi, Neamţ, Vaslui şi Suceava.

Perioada de derulare a proiectului: 1 septembrie 2015 - 1 mai 2016

 

 

Proiecte desfasurate in anul 2015

ISTORIA MINORITATILOR  "Istoria minoritatilor - o abordare cultural artistica a diversitatii"

Un proiect initiat de Primaria municipiului Iasi in parteneriat cu Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” si Asociatia PRO ROMA si finantat printr-un grant oferit de Norvegia, Islanda, Liechtenstein si Guvernul Romaniei. Proiectul este finantat prin programul PA17/RO13 Promovarea diversității în cultură și artă în cadrul patrimoniului cultural European, din Mecanismul Financiar SEE 2009-2014

Proiectul prin cercetarea istorica a minoritatilor din Iasi,  a reconstituit contributia istorica a minoritatilor entice si confesionale la geneza si evolutia orasului Iasi. Au avut loc dezbateri interculturale, in vederea descoperirii afinitatilor si deosebirilor acelorasi traditii monoritare. S-au realizat productii si produse artistice: spectacole de teatru, de muzica si dans specific cu si despre comunitati culturale si minoritati, inclusive cea roma. Toate aceste actiuni au promovat o Cultura a istoriei culturale.

Acest proiect a survenit ca o problema la nivel general, local si national: insuficienta cunoastere a culturii minoritatilor de catre majoritari, care poate duce la prejudecati in randul populatiei si chiar la excludere sociala, in special in cazul etniei roma.

S-a urmarit astfel promovarea educatiei culturale in scopul eliminarii prejudecatilor si intelegerea unei comunitati prin cunoasterea istoriei si a traditiilor acestora.

Perioada de implementare: 11 luni

Buget PRO ROMA: 712.087 lei

CIIS   "Construim Impreuna Intreprinderi Sociale", POSDRU/173/6.1/S/147653

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea structurilor economiei sociale în scopul integrării pe piaţa muncii a grupurilor defavorizate şi supuse riscurilor de excludere socială din regiunile de Vest si Nord-Est.

Prin intermediul structurilor de economie sociala s-a urmarit integrarea pe piata muncii a persoanelor supuse riscurilor de excluziune sociala (35 persoane de etnie roma, 22 femei, 8 tineri ce au parasit sistemul de protective si 15 familie cu peste 2 copii)

Au fost infiintate 8 structuri de economie sociala: 5 in regiunea de Vest (jud. Timis) si 3 in regiunea de Nord-Est (jud. Vaslui) in domenii precum: prelucrare tamplarie PVC, servicii de curatenie si constructii, dotate si echipate, si s-au creat 112 locuri de munca.

Beneficiar al proiectului este Asociatia Centrul Romilor pentru Integrare, Studii si Solidaritate in Dezvoltare Comunitara, CRISS-DC Timisoara.

Parteneri ai proiectului au fost: Asociatia PRO ROMA, Iasi; Unitatea administrativ teritoriala - oras Recas; Asociatia Umanitara Impreuna pentru Recas; Asociatia PAKIV Romania.

Perioada de implementare: 29.12.2014 - 29.12.2015

Valoare proiect: 8.713.380,80 lei

Cheltuieli PRO ROMA: 1.640.609,20 lei

 

Proiecte derulate in perioada 2011-2013:

afis 1  “ȘCoala aprOaPe de noi”, cod RO 095

Scop: Imbunătăţirea accesibilitatii si mentinerii in sistemul educaţional a copiilor romi din 10 scoli, situate in judetele Neamt si Botosani;

Buget: 86.900 EUR

timthumb  Meeting on the numerical practice of young people

Scop: Schimb european de experienta intre tinerii cu varste intre 15-20 de ani, din 4 tari precum Ungaria, Romania, Germania si Franta avand ca teme de dezbatere solidaritatea intre popoare, cooperarea, diversitatea culturala, cetatenia europeana.

Buget: 3000 EUR

SERVICII

I. Servicii de formare profesionala

1. SC QUALITY CERT INTERNATIONAL SRL: 2015Brancardier - 1 grupa (14 persoane)

2. POSDRU/96/6.2/S/62047 „O generatie de specialisti romi in domeniul medical”: 2013 Brancardier - 1 grupa (28 persoane); Mediator sanitar - 1 grupa (28 persoane); Lucrator social - 1 grupa (28 persoane).

II. Servicii sociale (Certificat de acreditare seria AF nr. 001496 din 07.10.2014)

III. Servicii specializate pentru stimularea fortei de munca cnf. Legii 76/2002 privid sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca si HG 277/2002 privind criteriile de acreditare ale furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea fortei de munca (Certificat de acreditare seria IS nr. 25/00043 din 06.11.2014)

- Informare si consiliere profesionala

- Medierea muncii pe piata interna

ACTIVITATI

1. Campania “Lumea mea e lumea ta”, avand ca scop imbunatatirea imaginii etnicilor romi, prin promovarea valorilor existente in comunitate.

2. Producție cinematograficăfilm de scurt metraj “Cinci și un sfert”;

3. Promovarea talentelor roma:

- Tinerii studenți ce au facut parte din echipa filmului de scurt metraj “Cinci și un sfert”;

- Petrică Zavache – Pictor icoane, tânar absolvent al Facultății de Teologie, specializarea Arta Sacră;

- Hriscu Georgiana – instrumentist vioară;

- Dinu David Valentin – instrumentist chitara, elev clasa aXII-a Liceul “Octav Băncilă”;

- Rodica Ancuța (Nucă) – solist vocal, muzică lăutărească;

Buget: Autofinantare

4. Promovarea culturii roma

Evenimente anual organizate:

- 27 ianuarie “Ziua Internațională pentru Comemorarea Memoriei Victimelor Holocaustului”;

- 8 aprilie “Ziua Internațională a Romilor”;

- 18 decembrie “Ziua Minorităților din România”.

 

Situatia financiara - 2014, 2015, 2016

Explicatii

2014

2015

2016

Venituri

303.906,00

1.499.258,00

53.000,00

Cheltuieli

555.544,00

1.512.687,00

50.368,00

Excedent/Deficit

-251.638,00

-13.429,00

2.632,00

Resurse umane

20 angajati

9 angajati

3 angajati

 


***

 

Asociația PRO ROMA este o organizație nonguvernamentală, înființată în luna septembrie 2008, în baza ordonanței 26/2000, cu privire la regimul asociațiilor și fundațiilor din România. Asociația activează pentru promovarea valorilor morale, respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale minorității rome, a drepturilor economice, sociale și culturale ale romilor, în context național și european. Membrii fondatori ai organizatiei sunt activisti romi si ne-romi, cu experienta in elaborarea si implementarea de proiecte/programe adresate comunitatilor de romi, in realizarea si implementarea de campanii de informare si si constientizare a membrilor comunitatilor cu romi etc.

Asociatia PRO ROMA considera ca in Romania populatia de etnie roma se confrunta cu un model agresiv de excluziune sociala. Membrii echipei PRO ROMA au constientizat faptul ca este nevoie de o abordare diferita a problematicii romilor concentrata pe incluziunea  sociala a acestei etnii.

Asociatia PRO ROMA are ca principale arii de interes reducerea decalajelor educationale intre populatia roma si ne-roma, imbunatatirea situatiei socio-economice a comunitatilor de romi precum si promovarea culturii acestei etnii.

 sigla constructii1   LOGO-300x89   logo scoala pentru toti copiii   ses termopane logo 001   logo1

  

guvern  images 1  ISE 2016-2020   image002
 

Asociaţia PRO ROMA
C.I.F. 24514580; Nr. Reg. 189/A/16.09.2008
COD IBAN RO48BTRL02401205R31265XX
Președinte - Margareta HERȚANU
Contact: 
Tel/fax: +40 332 14 40 50
Mobil: +40 757 14 60 02; +40 746 78 03 60
Adresa: str. Ion Creangă nr. 56A, Bl. H1, PT 23 Tătărași, Iași, Cod 700321