Noutăţi

 \r\nDuminică, 15 mai 2022, orele 14,00-20,00 Asociaţia Pro Roma, împreună cu Asociaţia Super Tineri - ASIRYS, având şi sprijinul Instituţiei Prefectului judeţului Iași- Biroul judeţea...
 \r\n \r\n \r\nAsociatia Pro Roma organizează vineri 8 aprilie, ora 16.00, la Casa de Cultură a Studenţilor, sala Dublin Pub, evenimentul dedicat Zilei Internaţionale a Ro...

 

SCURT ISTORIC

 

Activități derulate in anul 2019:

WORKSHOP ȘI SEMINARII

"Despre fericiri ......."  - 8 februarie 2019, workshop regional organizat de către Sucursala Teritorială Iași a Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali din România și Asociația Pro Roma în parteneriat cu Primăria Municipiului Iași, Muzeul Municipal Iași şi Asociația “Aproape de Oameni” Iaşi – A.D.O.

Identitatemea“ - 8 aprilie, workshop organizadtre Asociaţia Pro Roma în parteneriat cu Muzeul Municipal Iaşi, în contextul Zilei Internaţionale a Romilor

"FAMILIA ÎN SOCIETATEA CONTEMPORANĂ"6 IULIE 2019, conferința națională organizată de Sucursala Teritorială Iaşi a Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali din România și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași în parteneriat cu Asociația Pro Roma, Asociația Studenților și Absolvenților de Teologie Ortodoxă Asistență Socială din Iași, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” Iași, Specializarea Asistență Socială, Editura Lumen, Asociația Afect, Palatul Culturii Iași, Asociația "Aproape de Oameni" A.D.O.

roll up web Cunoaște tradiția!

Asociația PRO ROMA a implementat în perioada 01.08 - 31.12.2019 proiectul "Cunoaște tradiția!" (Nr. contract: 2019-2-RO-01KA105-064081), finanțat prin Programul Erasmus+, Acțiunea Cheie 1 Tineret

Scopul proiectului este ca tinerii participanți la schimb să devină motivați și conștienți că au responsabilitatea civică să păstreze și să promoveze tradițiile locale pentru includerea tinerilor din mediile rural și urbane dezavantajate, să dezvolte un dialog continuu între generații, între națiuni, pentru afirmarea comunităților dezavantajate în spațiul europen și pentru dezvoltarea lor turistică, economică și socială.

Buget: 20820 EUR

“Darul neașteptat”12 decembrie, PRO ROMA a desfășurat la Ateneu Tătărași, Sala Mare, spectacolul dedicat Zilei minorităților. Sceneta “Darul neașteptat”, regia și scenariul Margareta Herțanu, prezintă așteptările pe care le pot avea oamenii și ofertele pe care le primesc, cât de pregătiți sunt și cum acceptă un dar care ar fi mai mult decât ar spera sau care este foarte diferit de așteptările lor. Spectacolul a cuprins și un moment artistic, un buchet de melodii populare interpretate de taraful organizației.

Activități derulate in anul 2018:

logo2 "Fii profesionist in audio-vizual"

Asociatia PRO ROMA a implementat în perioada 01.02 - 31.07.2018 proiectul "Fii profesionist în audio-vizual" (nr. contract 2017-3-RO01-KA105-047070), finanțat prin Programul Erasmus+, Acțiunea Cheie 1 Tineret

Obiectivul proiectului este capacitarea a 60 de tineri cu abilități și competențe în domeniul media.

Buget: 42864 EUR

6 Arasel

Reprezentanții Asociației Pro Roma au participat in data de 28 iulie, la protestul față de rasismului îndreptat împotriva romilor din România, Italia și Ucraina, ca urmare a declarațiilor și acțiunilor instrumentate de reprezentanți ai guvernelor naționale și de grupările paramilitare de extremă dreapta.

Protestul a fost organizat de societatea civilă romă și vine ca o reacție în urma acțiunilor rasiste îndreptate împotriva romilor, după declarațiile premierului italian Mateo Salvini. 

 

WORKSHOP ȘI SEMINARII

Bariere în comunicare, organizator Asociația Pro Roma, trainer Margareta Herțanu, loc de desfașurare: Iasi, Centrul de zi pentru persoane varstnice, Vovidenia;

Orientare în carieră, organizator Asociația de Inițiativă Locală Roman 2002”, prestator Asociația Pro Roma, trainer Margareta Herțanu, loc de desfașurare: Liceul Teoretic “Vasile Alecsandri” din Com. Săbăoani, Jud. Neamț;

Bariere în comunicare, organizator Asociația Pro Roma, trainer Margareta Herțanu, loc de desfășurare: Iași, Direcția de Evidență a Persoanelor.

Dezvoltarea colaborarii si parteneriatului, ROMA FORUM - întalnire de lucru - creşterea capacităţii organizaţiilor de romi pentru a influenţa pozitiv administraţia locală şi pentru a combate excluziunea socială.

 

Activități derulate in anul 2017:

logo roma civil

"Roma Civil Monitor" sau "Dezvoltarea capacităților pentru societatea civilă romă și consolidarea implicării sale în monitorizarea strategiilor naționale de integrare a romilor" [JUST / 2014 / RPPI / PR / EQUA / 0150 a fost inițiat de Parlamentul European. Acesta este gestionat de Comisia Europeană, Direcția Generală Justiție și Consumatori (DG Justiție). Este coordonată de către Universitatea Central Europeană (CEU), în parteneriat cu Rețeaua europeană a organizațiilor de rromi pentru rromi (ERGO), Centrul European pentru Drepturile Romilor (ERRC), Fundación Secretariado Gitano (FSG) și Fondul pentru educație pentru romi (REF) și va fi implementat cu participarea activă a aproximativ 90 de ONG-uri diverse din cel puțin 21 de state membre ale UE. Monitorul Civil Roma este un proiect pilot cu titlul complet de "Construirea capacităților pentru societatea civilă romă și consolidarea implicării sale în monitorizarea strategiilor naționale de integrare a romilor".

Obiectivul proiectului pilot este de a contribui la consolidarea mecanismelor de monitorizare a implementării strategiilor naționale de integrare a romilor prin monitorizarea sistematică a societății civile. Valoarea adăugată a monitorizării societății civile provine din statutul independent și din experiența pe teren a ONG-urilor participante. Proiectul pilot urmărește să consolideze monitorizarea societății civile în două moduri-cheie: prin dezvoltarea capacităților de monitorizare a politicilor actorilor societății civile și prin sprijinirea pregătirii rapoartelor anuale de monitorizare a societății civile, de înaltă calitate, cuprinzătoare. Proiectul va fi implementat cu participarea activă a aproximativ 90 de ONG-uri din 27 de state membre (Malta nu face parte din proiectul pilot deoarece nu există o comunitate de romi), in perioada 2017 - 2018.

Principalele activități ale proiectului-pilot includ:

l  Selectarea ONG-urilor;

l  Consolidarea capacităților;

l  Elaborarea rapoartelor de monitorizare;

l  Diseminarea rapoartelor de monitorizare;

l  Rețeaua de ONG-uri.

În cadrul Roma Civil Monitor, ONG-urile vor pregăti două rapoarte de monitorizare a societății civile. Primele rapoarte din 2017 se vor concentra pe precondițiile structurale și orizontale pentru implementarea cu succes a strategiilor naționale de integrare a romilor: guvernarea, lupta împotriva discriminării, abordarea antigisezismului și - în țările cu cele mai mari comunități de romi și care se confruntă cu cele mai acute provocări - politicile privind romii (în special în domeniul educației). Cele două rapoarte din 2018 se vor concentra pe patru sectoare cheie (educație, ocuparea forței de muncă, sănătate și locuințe). În plus, în țările cu cele mai mari comunități de romi și care se confruntă cu cele mai acute provocări, în fiecare an 1-2 studii globale de caz locale vor ilustra implementarea măsurilor la nivel local.

Lista ONG-urilor și a persoanelor implicate:

 • Resource Center for Roma Communities
 • Impreuna Agency for Community Development
 • Asociatia Nevo Parudimos
 • Asociatia DANROM Faurei
 • Asociatia PRO ROMA
 • Civic Union of Young Roma from Romania
 • E-Romnja Association
 • Fundatia HEKS/EPER Romania
 • Inter-active Community Development Agency
 • Policy Center for Roma and Minorities
 • FoundationRoma Center for Health Policies – SASTIPEN
 • Terre des hommes Foundation Romania

Proiecte derulate in anul 2016:

logo scoala pentru toti copiii   "Scoala pentru toti copiii!" ID C1.3_95

Asociatia PRO ROMA este partener in proiectul derulat de Centrul de Advocacy şi Drepturile Oomului CADO.

Proiectul este finanţat prin Granturile SEE 2009-2014, în cadrul Fondului ONG România.

Proiectul are ca obiectiv principal identificarea şi combaterea segregării şcolare a elevilor de etnie romă din judeţele Botoşani, Iaşi, Neamţ, Vaslui şi Suceava.

Perioada de derulare a proiectului: 1 septembrie 2015 - 1 mai 2016

 

 

Proiecte desfasurate in anul 2015

ISTORIA MINORITATILOR  "Istoria minoritatilor - o abordare cultural artistica a diversitatii"

Un proiect initiat de Primaria municipiului Iasi in parteneriat cu Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” si Asociatia PRO ROMA si finantat printr-un grant oferit de Norvegia, Islanda, Liechtenstein si Guvernul Romaniei. Proiectul este finantat prin programul PA17/RO13 Promovarea diversității în cultură și artă în cadrul patrimoniului cultural European, din Mecanismul Financiar SEE 2009-2014

Proiectul prin cercetarea istorica a minoritatilor din Iasi,  a reconstituit contributia istorica a minoritatilor entice si confesionale la geneza si evolutia orasului Iasi. Au avut loc dezbateri interculturale, in vederea descoperirii afinitatilor si deosebirilor acelorasi traditii monoritare. S-au realizat productii si produse artistice: spectacole de teatru, de muzica si dans specific cu si despre comunitati culturale si minoritati, inclusive cea roma. Toate aceste actiuni au promovat o Cultura a istoriei culturale.

Acest proiect a survenit ca o problema la nivel general, local si national: insuficienta cunoastere a culturii minoritatilor de catre majoritari, care poate duce la prejudecati in randul populatiei si chiar la excludere sociala, in special in cazul etniei roma.

S-a urmarit astfel promovarea educatiei culturale in scopul eliminarii prejudecatilor si intelegerea unei comunitati prin cunoasterea istoriei si a traditiilor acestora.

Perioada de implementare: 11 luni

Buget PRO ROMA: 712.087 lei

CIIS   "Construim Impreuna Intreprinderi Sociale", POSDRU/173/6.1/S/147653

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea structurilor economiei sociale în scopul integrării pe piaţa muncii a grupurilor defavorizate şi supuse riscurilor de excludere socială din regiunile de Vest si Nord-Est.

Prin intermediul structurilor de economie sociala s-a urmarit integrarea pe piata muncii a persoanelor supuse riscurilor de excluziune sociala (35 persoane de etnie roma, 22 femei, 8 tineri ce au parasit sistemul de protective si 15 familie cu peste 2 copii)

Au fost infiintate 8 structuri de economie sociala: 5 in regiunea de Vest (jud. Timis) si 3 in regiunea de Nord-Est (jud. Vaslui) in domenii precum: prelucrare tamplarie PVC, servicii de curatenie si constructii, dotate si echipate, si s-au creat 112 locuri de munca.

Beneficiar al proiectului este Asociatia Centrul Romilor pentru Integrare, Studii si Solidaritate in Dezvoltare Comunitara, CRISS-DC Timisoara.

Parteneri ai proiectului au fost: Asociatia PRO ROMA, Iasi; Unitatea administrativ teritoriala - oras Recas; Asociatia Umanitara Impreuna pentru Recas; Asociatia PAKIV Romania.

Perioada de implementare: 29.12.2014 - 29.12.2015

Valoare proiect: 8.713.380,80 lei

Cheltuieli PRO ROMA: 1.640.609,20 lei

 

 

 ***

Situaţia financiară

Explicaţii

2019

2020

2021

Venituri

245.643,00

113.612,00

în lucru

Cheltuieli

259.951,00

159.879,00

în lucru

Excedent/Deficit

14.308,00

46.267,00

în lucru

Resurse umane

4 angajati

8 angajati

în lucru

 


***

 

Asociația PRO ROMA este o organizație nonguvernamentală, înființată în luna septembrie 2008, în baza ordonanței 26/2000, cu privire la regimul asociațiilor și fundațiilor din România. Asociația activează pentru promovarea valorilor morale, respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale minorității rome, a drepturilor economice, sociale și culturale ale romilor, în context național și european. Membrii fondatori ai organizatiei sunt activisti romi si ne-romi, cu experienta in elaborarea si implementarea de proiecte/programe adresate comunitatilor de romi, in realizarea si implementarea de campanii de informare si si constientizare a membrilor comunitatilor cu romi etc.

Asociatia PRO ROMA considera ca in Romania populatia de etnie roma se confrunta cu un model agresiv de excluziune sociala. Membrii echipei PRO ROMA au constientizat faptul ca este nevoie de o abordare diferita a problematicii romilor concentrata pe incluziunea  sociala a acestei etnii.

Asociatia PRO ROMA are ca principale arii de interes reducerea decalajelor educationale intre populatia roma si ne-roma, imbunatatirea situatiei socio-economice a comunitatilor de romi precum si promovarea culturii acestei etnii.

       Tineretul în mişcare

Pro Roma organizează şi participă la programe de mobilitate, programe de voluntariat,

cum ar fi schimburi de tineri, proiecte de formare precum şi seminarii de formare.

Informaţi-vă!

 

Untitled    

   

pliant REF 003    LOGO-300x89   logo1   www1  

 

Slide2  link  link  link

Asociaţia PRO ROMA
C.I.F. 24514580; Nr. Reg. 189/A/16.09.2008
COD IBAN RO48BTRL02401205R31265XX
Președinte - Margareta HERȚANU
Contact:
Mobil: +40 757 14 60 02; +40 739 07 58 11
Adresa: str. Ion Creangă nr. 56A, Bl. H1, PT 23 Tătărași, Iași, Cod 700321