Noutăţi

INFORMARE, CONSILERE, ORIENTARE PROFESIONALA

img

INFORMAREA, ORIENTAREA ŞI CONSILIEREA PROFESIONALĂ constă în furnizarea de informaţii privind piaţa muncii, evaluarea şi autoevaluarea personalităţii în vederea orientării profesionale, dezvoltarea abilităţilor şi încrederii în sine a persoanelor în căutarea unui loc de muncă în vederea luării de către acestea a deciziei privind propria cărieră, precum şi instruirea în metode şi tehnici de căutare a unui loc de muncă.
Informarea, orientarea şi consilierea profesională alături de formarea profesională, medierea muncii, consultanţa şi asistenţă pentru începerea unei activităţi independente sau pentru iniţierea unei afaceri, constituie măsurile pentru creşterea şanselor de ocupare a persoanelor în căutarea unui loc de muncă.
Informarea privind piaţa muncii, stabilirea traseului profesional, evaluarea şi autoevaluarea se realizează prin autoinformare, prin acordarea de servicii de consiliere individuală sau de grup oferite, la cerere, persoanelor în căutarea unui loc de muncă sau în cadrul job-cluburilor organizate de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă sau de furnizorii de servicii specializate de stimulare a ocupării forţei de muncă.
Conform definiţiei oferite de Naţional Career Development Association - Asociaţia Naţională de Dezvoltare a Carierei - („Career Development: A National Career Development Association policy Paper of Board of Directors” – 1993), cariera implică totalitatea experienţelor de muncă – remunerată şi neremunerată – realizată de o persoană pe parcursul întregii sale vieţi. „A avea o carieră” înseamnă, în limbaj cotidian, a avea o profesie sau un loc de muncă cu un statut ridicat, cu oportunităţi mari de avansare şi de remunerare; şi, dacă nu ai o carieră în sensul mai sus menţionat, atunci se consideră că ai o slujbă, un job, un loc de muncă.
Orientarea carierei este o acţiune de îndrumare a persoanei către o profesie, grup de profesii în conformitate cu posibilităţile şi dorinţele sale. Ea include, într-un tot unitar, orientarea şcolară ca etapă pregătitoare pentru viitoare alegeri în carieră, orientarea profesională şi consilierea pentru carieră.
Orientarea profesionala are un dublu scop: pe de o parte, să-i ofere individului şansa de a găsi o activitate care să-i permită o dezvoltare deplină a capacităţilor, să-i ofere satisfacţie personală în muncă, iar pe de altă parte, ea serveşte societăţii, prin compatibilizarea aspiraţiilor individuale cu interesul social. Orientarea profesională nu este destinată numai elevilor aflaţi la final de ciclu şcolar, ea trebuie să se desfăşoare pe toată durată şcolarizării. Scopul ei este de a familiariza treptat tânărul cu particularităţile diferitelor profesii şi de a-l ajuta să se autodefinească în raport cu aceste profesii şi cu propriile sale interese, valori şi aspiraţii.

Orientarea profesională este organizată pe trei direcţii principale:
• Cunoaşterea de sine;
• Cunoaşterea lumii profesiilor;
• Ghidarea opţiunii profesionale.

Identificarea dorinţelor, aşteptărilor şi posibilităţilor concrete de a profesa într-un anumit domeniu, poate prinde contur prin realizarea activităţilor de consiliere în carieră, printr-un dialog deschis cu specialiştii în domeniu.
Prin aplicarea diferitelor teste şi chestionare, sunt identificate/evaluate aspecte esenţiale ale individului precum: personalitatea, aptitudinile şi interesele.
Informarea şi consilierea profesională se realizează de centre specializate, organizate în cadrul agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă, precum şi de alte centre şi furnizori de servicii din sectorul public sau privat, acreditaţi, care pot încheia cu agenţiile pentru ocuparea forţei de munca contracte, în condiţiile legii.
Consilierea profesională si instruirea în metode şi tehnici de căutare a unui loc de muncă şi de prezentare la interviuri în vederea ocupării se realizează de către consilieri de orientare a carierei, în cadrul centrelor de informare şi consiliere privind cariera sau, la cerere, în cadrul altor forme organizate de instruire. Consilierea carierei nu se adresează numai tinerilor sau doar adulţilor, ci este un proces integrat al educaţiei permanente, fiind derulată în timpul şcolii şi după terminarea studiilor, pe parcursul vieţii active şi chiar după încheierea vieţii profesionale active (în ultimul caz vizează petrecerea timpul liber, menţinerea stării de sănătate a persoanelor de vârsta a treia, implicarea în activităţi voluntare - de interes comunitar - sau productive, desfăşurate ocazional).
Persoanele în căutarea unui loc de muncă din ziua de azi se confruntă cu o societate complexa, în continua schimbare. Ei trebuie să fie pregătiţi pentru a se adapta cu succes la schimbările de pe piaţa muncii, folosind la maxim resursele de care dispun. Daca în perioada de creştere economică, strategiile de motivare extrinsecă şi-au consolidat poziţia în piaţă, având ca principal rol fidelizarea angajaţilor şi scăderea ratei de fluctuaţie, angajaţii fiind dispuşi către schimbări frecvente în carieră, în perioada actuală au intervenit câteva schimbări atât în ceea ce priveşte disponibilitatea companiilor pentru acest lucru cât şi a percepţiei potenţialilor angajaţi/ angajatori în stabilirea opţiunilor în carieră. Procesând informaţiile despre sine, persoana îşi elaborează un concept de sine, care-i conferă identitate psihoindividuala şi îi dă posibilitatea să se cunoască şi să se evalueze cât mai corect, mai realist.
Nu există o profesie ideală, ci o profesie corespunzătoare pentru fiecare persoană. Alegerea unei profesii şi construirea unei cariere depind de concordanţa relativă dintre cerinţele şi aşteptările angajatorilor: patroni, antreprenori, manageri, pe de o parte, şi de aşteptările celor care doresc să se angajeze în exercitarea unor ocupaţii, pe de altă parte. Angajatorii oferă locuri de muncă, iar angajaţii solicită să lucreze pentru a-şi asigura existenţa lor şi a familiilor lor. Concordanţa relativă dintre aşteptările angajaţilor şi cele ale angajatorilor, poate conduce la o mai bună orientare a primilor în privinţa carierei lor.
În acest sens, demersul nostru în ceea ce priveşte adaptarea membrilor grupului ţintă din cadrul acestui proiect la tendinţele de schimbare de pe piaţa muncii constă în informarea, orientarea şi consilierea în carieră şi evaluare psihologică din perspectiva selecţiei de personal. Acest demers are ca fundament teoretic aspecte care ţin de principalele stadii ale carierei raportate la nevoile persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, caracteristic fiind explorarea: faptul că persoana explorează diferite roluri ocupaţionale şi testează o identitate ocupaţională iniţială, îşi dezvoltă abilităţile, stabileşte o reţea socială, dând piept cu solicitările emoţionale de la început de cariera.

Obiectivul principal al informării, consilierii şi orientării profesionale. Stabilirea traseului profesional
Stabilirea traseului profesional presupune, în principal, parcurgerea următoarelor etape:
Diagnoză: identificarea sistematică a nevoilor de consiliere în carieră la nivel global, acest aspect se realizează prin intermediul interviului de informare în care sunt vizate date demografice, nevoile de consiliere în carieră, stilul de viaţă, scurta istorie a familiei, istoric medical, istoricul educaţional/profesional, abilităţi profesionale şi aptitudini, sumar şi recomandări;
Proiectarea: stabilirea strategiilor şi demersurilor de motivare. Strategiile de intervenţie se vor baza pe automotivare, deoarece din punct de vedere psihologic, orice motiv este subiectiv şi personal, se constituie în relaţie cu trăiri afective individuale şi dă măsură angajării fiecărei persoane în muncă prin: potenţarea încrederii în sine, dezvoltarea seturilor apreciative faţă de muncă, întâmpinarea aşteptărilor şi realizarea scopurilor, generarea de oportunităţi şi înlăturarea barierelor,competiţia;
Furnizarea: implementarea demersurilor de consiliere în carieră care vizează aspecte precum: identificarea nevoii de consiliere, evaluare, luarea deciziei, stabilirea planului de carieră, evaluarea rezultatelor, implementarea planului;
Evaluarea-corelarea abilităţilor, cunoştinţelor, stilului de viaţă, valorilor, intereselor şi profilul personal de carieră cu cerinţele angajatorilor. Evaluarea psihologică se realiza prin intermediul psihologului licenţiat în bateria de teste CAS++ platforma de evaluare psihologică computerizata (Cognitrom Assessment System++), care cuprinde: teste de evaluare a abilităţilor cognitive, teste de evaluare a emoţiilor, chestionare de evaluare a intereselor profesionale, inventare de personalitate, acreditate de Colegiul Psihologilor din România. În urma aplicării CAS++ se realizează raportul de evaluare psihologică, corelarea profilului de post, efectuarea raportului privind testele de cunoştinţe, efectuarea raportului potrivire angajat-post.

Promovarea personală
Procesul de promovare personală poartă amprenta gradului şi a surselor de informare accesibile persoanei. Realizarea unui Curriculum Vitae, a unei scrisori de intenţie şi prezentarea la interviu sunt strâns legate de informaţiile deja cunoscute despre ocupaţiile pentru care se face aplicaţia. De asemenea, pregătirea pentru un interviu nu se derulează doar după decizia de a candida pentru un anumit post, ea se regăseşte încă din etapa de contactare a persoanelor/surselor care pot oferi informaţii despre ocupaţii şi firmele existente pe piaţă.
Pentru a vă creşte şansele de a obţine locul de muncă visat, echipa PRO ROMA vă oferă câteva sugestii de elaborare a CV-ului, a scrisorii de intenţie, precum şi a modului de prezentare la interviul de angajare, idei de prospectare a pieţei muncii şi posibilitatea de a vă depune CV-ul on-line.

 

Link-uri utile:

 

 

       Tineretul în mişcare

Pro Roma organizează şi participă la programe de mobilitate, programe de voluntariat,

cum ar fi schimburi de tineri, proiecte de formare precum şi seminarii de formare.

Informaţi-vă!

 

Untitled    

   

pliant REF 003    LOGO-300x89   logo1   www1  

 

Slide2  link  link  link

Asociaţia PRO ROMA
C.I.F. 24514580; Nr. Reg. 189/A/16.09.2008
COD IBAN RO48BTRL02401205R31265XX
Președinte - Margareta HERȚANU
Contact:
Mobil: +40 757 14 60 02; +40 739 07 58 11
Adresa: str. Ion Creangă nr. 56A, Bl. H1, PT 23 Tătărași, Iași, Cod 700321