Noutăţi

  \r\nCOMUNICAT DE PRESĂ \r\n \r\n \r\n Joi, 12 decembrie, ora 11.00, Asociația PRO ROMA va desfășura la Ateneu Tătărași, Sala Mare, spectacolul dedicat Zilei mino...
 \r\n  \r\nCOMUNICAT DE PRESĂ\r\n \r\n \r\nSucursala Teritorială Iaşi a Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali din România și Direcția Generală de Asistență So...

 

logo anofm

 

logoRomaCivilMonitor2017

 

logoRomaCivilMonitor2018

SERVICII SPECIALIZATE PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA

Asociatia PRO ROMA este acreditata ca furnizor de servicii specializate pentru stimularea fortei de munca cnf. Legii 76/2002 privid sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca si HG 277/2002 privind criteriile de acreditare ale furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea fortei de munca, conform certificatului IS nr. 25/00043 din 06.11.2014 emis de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca prin Agentia pentru Ocuparea Fortei de Munca Iasi.

 

Serviciile acreditate constau în:

 • informare si consiliere profesionala;
 • medierea muncii pe piata interna.

CERTIFICAT

 

SFATURI UTILE

img7

 

Analizaţi cu atenţie anunţurile cu locurile de muncă vacante, unele dintre ele pot ascunde situaţii problematice pe care ar trebui să le evitaţi. Recomandările noastre constau în:

 • Nu acceptaţi oferte de muncă de la persoanele fizice, chiar dacă acestea sunt cunoştinţe; Ofertele pot ascunde "detalii" asupra cărora trebuie să cereţi explicaţii.
 • Nu acceptaţi ofertele de genul "plătesc eu cheltuielile pentru tine şi tu îmi vei da banii mai târziu". Sunt riscante! Nimeni nu are dreptul să vă forţeze să munciţi pe gratis!
 • Munca "la negru" înseamnă că renunţaţi la drepturile voastre asigurate de un loc de muncă legal: de a fi plătiţi conform muncii pe care o prestaţi, la concediul medical şi de odihnă, la asigurările sociale etc.

 

DOCUMENTE SI INSTRUMENTE NECESARE

img5

Documentele necesare pentru înregistrarea unei persoane:

 • Actul de identitate;
 • Actele de studii şi de calificare;
 • Carnetul de muncă sau alte acte care atestă, potrivit legii, existenţa unor raporturi de muncă ori de serviciu, în cazul persoanelor provenite din muncă;
 • Adeverinţă medicală din care să rezulte că persoana este clinic sănătoasă sau aptă de muncă ori că are eventuale restricţii medicale.

Instrumentele necesare în căutarea unui loc de muncă:

 • Curriculum Vitae;
 • Scrisoarea de intenţie;
 • Scrisoarea de mulţumire;
 • Prezentarea la un interviu.

CAUTAREA UNUI LOC DE MUNCA

img6

Din punctul de vedere al persoanei care caută o slujbă, locurile de muncă se pot clasifica în:

 • Cunoscute publicului larg (de exemplu, cele anunţate în presă) pentru care există concurenţă;
 • Cunoscute doar la nivelul firmelor, companiilor respective şi pentru care, practic, nu există o concurenţă reală.

Identificarea unui loc de munca

Din punctul de vedere al persoanei care caută o slujbă, identificarea unui loc de munca se poate face prin:

 • Apelarea la o agenţie sau oficiu de ocupare a forţei de muncă;
 • Consultarea familiei, prietenilor, foştilor colegi de şcoală şi profesori, rudelor, vecinilor şi cunoştinţelor;
 • Consultarea cu regularitate a ziarele care publică anunţuri cu oferte de locuri de muncă;
 • Identificarea altor anunţuri cu oferte de locuri de muncă afişate la intrarea în anumite instituţii;
 • Realizarea unui anunţ într-o publicaţie specializată;
 • Participarea la târgurile de job-uri organizate periodic de anumite agenţii de ocupare a forţei de muncă sau furnizori de servicii de mediere a forţei de muncă, acreditaţi;
 • Solicitarea unei audienţe la o anumită firmă;
 • Consultarea site-urilor specializate;
 • Înscrierea într-o bază de date specializată.

În vederea desfăşurării cu succes a acestei etape de identificare a unui loc de muncă, cei interesaţi ar trebui să:

 • Stabilească un orar săptămânal, care să facilitează organizarea activităţilor;
 • Încerce să obţină informaţii despre natura activităţilor firmei/organizaţiei căreia urmează să se adreseze, despre importanţa acesteia, produsele pe care le oferă etc;
 • Relaţioneze cu cât mai multe persoane, pentru a mări şansele de a găsi un loc de muncă;
 • Consulte anunţurile cu oferte de serviciu (rubrica de mică publicitate), site-uri de job-uri (reţeaua Internet), agenţiile de plasare şi recrutare, târgurile de joburi;
 • Contacteze direct angajatorul (firma, organizaţia);
 • Redacteze CV-ul şi să-l trimită posibililor angajatori sau să-l înscrie în baze de date specializate.

Strategii de căutare a unui loc de muncă

Există mai multe strategii de căutare a unui loc de muncă:

 • Căutarea oarbă a locurilor de muncă, situaţie în care se caută anunţuri cu oferte de locuri de muncă în ziare, reviste, anunţuri stradale, internet, relaţii oferite de prieteni, cunoştinţe etc.
 • Căutarea focalizată, când persoana aflată în căutarea unui loc de muncă este conştientă de propriile aptitudini şi interese şi caută un job în funcţie de profesia pentru care este calificat;
 • Strategia pescuitului, care presupune aşteptarea locului de muncă cel mai potrivit.
 • Apelarea la Agenţia Municipală/Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă - A.M/J.O.F.M. au alte agenţii judeţene/regionale de plasare a forţei de muncă.

Un loc de muncă legal vă asigură:

 • Dreptul la concediu (de odihnă, medical, de maternitate/paternitate plătit etc.);
 • Deduceri la impozit pentru persoanele pe care le aveţi în îngrijire;
 • Asigurarea unui venit stabil;
 • Asigurare medicală (şi pentru copii);
 • Asigurare în caz de accidente la locul de muncă;
 • Asigurarea pensiei;
 • Posibilitatea de a obţine împrumuturi financiare (la bancă, C.A.R.);
 • Posibilitatea obţinerii ajutorului de şomaj în caz de disponibilizare;
 • Riscuri scăzute de exploatare;
 • Posibilitatea de autodezvoltare şi perfecţionare la locul de muncă;
 • Posibilitatea de a face parte dintr-un sindicat care să vă apere drepturile de angajat;
 • Posibilitatea de a demonstra experienţa câstigată într-un anumit domeniu şi de a obţine recomandări;
 • Posibilitatea de a vă construi o carieră.

 

SUGESTII PRIVIND INTERVIUL DE ANGAJARE

img4

 

În situaţia în care CV-ul şi Scrisoarea de intenţie înaintate de dumneavoastră a trezit interesul conducerii companiei la care aţi aplicat, înseamnă că aţi parcurs etapa de preselecţie/ recrutare şi veţi fi invitat la interviul de angajare.

Acesta constă într-o discuţie care are drept scop schimbul de informaţii privind activitatea dumneavoastră, în principal, profesională, în care ambele părţi urmăresc obţinerea unor date esenţiale. În acest context aveţi ocazia de a demonstra calităţile şi competenţele deţinute, interesele şi aşteptările dumneavoastră profesionale.

Structura unui interviu

În mod curent, interviul de angajare presupune parcurgerea următoarelor etape:

 • Introducere: se stabileşte contactul vizual cu intervievatorul, se exprimă un zâmbet cald, se adoptă o postură adecvată. Se recomandă să vă îmbrăcaţi curat şi cu gust, în mod adecvat situaţiei, să ajungeţi cu câteva minute mai devreme, să aduceţi copii ale CV-ului, să aveţi hârtie de scris, pix;
 • Întrebările preliminare: de obicei angajatorul începe discuţia; chiar este bine să vă pregătiţi câteva fraze / formule de început, de genul "Înţeleg că acest post implică …";
 • Întrebările centrale: vizează deprinderile şi cunoştinţele necesare ocupării postului. În astfel de situaţii:

- se pot discuta anumite cazuri;

- se prezintă o situaţie şi se cere să analizaţi posibilele soluţii şi implicaţii (de exemplu, „explicaţi de ce consideraţi că firma X este mai eficientă în producerea unor servicii …”);

- Se adresează întrebări situaţionale: de exemplu „descrie şi analizează o situaţie în care echipa din care aţi făcut parte a fost incapabilă să rezolve un conflict. Ce rol aţi avut în cadrul echipei ?” (jocuri de rol);

 • Întrebări din domeniul de specialitate, evaluarea cunoştinţelor;
 • Întrebări legate de firmă - specificul ei, obiective, strategii;
 • Întrebări tip „brainteasers” – la care răspunsul evident nu e neapărat cel corect;
 • Întrebări cu caracter mai general, de exemplu: „care sunt realizările dvs. pe plan profesional?; care sunt punctele tari/slabe?; cum v-aţi descrie prietenii?; de ce aţi renunţat la jobul anterior?; care sunt pentru dvs. cele mai importante aspecte ale unui job?; ce aţi vrea să se ştie despre dvs. şi nu este precizat în CV?; de ce credeţi că sunteţi calificat pentru acest post, etc.?”

Este bine să vă pregătiţi câteva întrebări despre organizaţie/post, dar să le evitaţi, în primul interviu sau în prima parte a acestuia, pe cele legate de salarizare, avantaje, concedii, prime.

Exemple de întrebări tipice utilizate în cadrul unui interviu:

 • De ce doriţi să fiţi angajat la noi?
 • De ce doriţi să prestaţi meseria de ...?
 • Ce ştiţi despre meseria de ...?
 • Aţi mai lucrat într-o meserie ca aceasta sau una înrudită cu ea?
 • Cum aţi aflat despre intenţia noastră de a angaja un om pe postul de ...?
 • Ştiţi să faceţi lucrul X?
 • Ce experienţă de muncă aveţi în domeniul Y?
 • Ce calităţi personale vă fac să credeţi că aţi fi potrivit pentru acest loc de muncă?
 • Sunteţi capabil să lucraţi în condiţii de stres?
 • De ce v-aţi părăsit/aţi renunţat la ultimul loc de muncă?
 • Ce planuri aveţi pentru viitor? Sunteţi capabil să vă perfecţionaţi continuu în meseria Z?
 • Cum v-aţi gândit să realizaţi acest lucru?
 • În încheiere, aveţi şansa să vă exprimaţi din nou interesele, să subliniaţi cum capacităţile personale vor servi firmei în atingerea obiectivelor sale.

ATENŢIE ! Evitaţi următoarele greşeli:

 • Aspect vestimentar neadecvat
 • Atitudinea pasivă, indiferentă
 • Accentuarea deosebită a salarizării
 • Gesticulaţii exagerate, supărătoare
 • Întârzierea la interviu
 • Lipsa tactului, a diplomaţiei
 • Indecizia
 • Incapacitatea de a face faţă unei critici

În afară de greşelile tipice, există şi „capcane" care pot apărea în desfăşurarea interviului la angajare, după cum urmează:

 • De cele mai multe ori, politica de intervievare a examinatorului vizează cunoaşterea cât mai exactă de către candidat a meseriei în care se presupune că va lucra. Întrebările cu conotaţii de apreciere personală (de ex.: Ce calităţi personale vă fac să credeţi că aţi fi potrivit pentru postul...?) sau cele referitoare la motivele pentru care v-aţi părăsit ultimul loc de muncă ascund veritabile capcane.
 • Întrebând despre planurile dvs. de viitor sau despre disponibilitatea dvs. pentru învăţare/perfecţionare/dezvoltare profesională, angajatorul doreşte, de fapt, să se lămurească asupra devotamentului, nivelului de implicare, seriozitate, asupra capacităţii de perfecţionare continuă.
 • Dacă cel care vă intervievează este curios să afle ce vă interesează legat de postul respectiv sau de activitatea firmei, el are ca scop nedeclarat să se lămurească cât de mult vă doriţi să ocupaţi acel post sau doar sunteţi în căutarea unui loc de muncă temporar, un „serviciu de supravieţuire".
 • Dacă, eventual, angajatorul vă sugerează să puneţi întrebări, nu ezitaţi. Dar procedaţi cu atenţie! Alegeţi doar acele întrebări relevante care să vă lărgească orizontul de prezentare a locului de muncă dorit. Spre exemplu: „Ce va trebui să fac ca...?"; „Cine va fi şeful meu direct?"; „De la cine pot învăţa mai multe despre...?" etc.

Sugestii pentru succesul interviului de angajare

 • Încercaţi să fiţi cât mai naturali şi relaxaţi;
 • Exprimaţi un ton pozitiv, optimist;
 • Dacă vi se solicită descrierea unor slăbiciuni, menţionaţi lecţii învăţate din greşeli, evitaţi descrierile negative;
 • Precizaţi experienţe relevante din cariera dumneavoastră, care să demonstreze că puteţi executa sarcinile de serviciu în mod corespunzător;
 • Dacă nu aţi înţeles întrebarea, rugaţi să vi se reformuleze;
 • Trimiteţi o scrisoare de mulţumire după câteva zile de la interviu şi reafirmaţi-vă

Când vă pregătiţi pentru interviu, să aveţi în vedere: ora şi locaţia interviului; numele corect şi poziţia intervievatorului; să cunoaşteţi cât mai multe date despre companie.

pliant REF 003    LOGO-300x89   logo1   www1  

 

EU flag-Erasmus vect POS

Asociaţia PRO ROMA
C.I.F. 24514580; Nr. Reg. 189/A/16.09.2008
COD IBAN RO48BTRL02401205R31265XX
Președinte - Margareta HERȚANU
Contact: 
Tel/fax: +40 332 14 40 50
Mobil: +40 757 14 60 02; +40 746 78 03 60
Adresa: str. Ion Creangă nr. 56A, Bl. H1, PT 23 Tătărași, Iași, Cod 700321