Noutăţi

 \r\nDuminică, 15 mai 2022, orele 14,00-20,00 Asociaţia Pro Roma, împreună cu Asociaţia Super Tineri - ASIRYS, având şi sprijinul Instituţiei Prefectului judeţului Iași- Biroul judeţea...
 \r\n \r\n \r\nAsociatia Pro Roma organizează vineri 8 aprilie, ora 16.00, la Casa de Cultură a Studenţilor, sala Dublin Pub, evenimentul dedicat Zilei Internaţionale a Ro...

SUGESTII PRIVIND INTOCMIREA SCRISORII DE INTENTIE

img3

Scrisoarea de intenţie sau scrisoarea de motivare este un document sintetic care însoţeşte C.V.-ul în vederea solicitării unui loc de muncă. În majoritatea situaţiilor, ea reprezintă primul contact stabilit cu angajatorul şi poate fi unica şansă de a va evidenţia trăsăturile de personalitate, competenţele profesionale şi punctele forte.

Spre deosebire de C.V., scrisoarea de intenţie va reflecta stilul personal, aspectele care vă fac particularizează, capacitatea de argumentare, profesionalismul şi abilitatea de a vă evidenţia pe o piaţă a muncii teribil de concurenţiala.

Rolul scrisorii de intenţie este acela de a descrie motivaţia care a stat la baza alegerii companiei şi a respectivului post pe care intenţionati să-l ocupaţi, dar şi de a vă pune în valoare pregătirea, abilităţile, interesele şi calităţile personale care vă fac candidatul potrivit pentru poziţia disponibilă în organizaţie.

Mai mult decât atât, este indicat să vă manifestaţi disponibilitatea faţă de compania vizată şi să demonstraţi viitorului angajator că îi cunoaşteţi obiectivele şi nevoile organizaţionale specifice şi că puteţi contribui major la îndeplinirea lor.

Structura unei scrisori de intenţie

Structura unei scrisori de intenţie cuprinde:

 • Partea de identificare a expeditorului/ candidatului (nume, telefon, e-mail si adresa) şi a destinatarului/angajatorului (nume şi funcţie) apare în antetul paginii;
 • Introducerea: Conţine informaţii cu privire la cine sunteţi şi care este motivul pentru care trimiteţi respectiva scrisoare de intenţie. Prezentaţi-vă şi precizaţi motivul expedierii acestei scrisori, indicând destinatarului postul vizat şi sursa din care a fost obţinută informaţia referitoare la disponibilitatea acestuia. Dacă nu a fost publicat un anunţ de angajare, manifestaţi-vă dorinţa de lucra în domeniul de activitate respectiv în funcţie de preferinţele dumneavoastră, experienţă acumulată şi performanţele atinse.
 • Cuprinsul: Conţine informaţii cu privire la concordanţa existentă între abilităţile dumneavoastră şi cerinţele postului pe care îl vizaţi. Astfel, într-unul sau două paragrafe succinte trebuie să explicaţi motivele şi interesele pentru poziţia sau compania respectivă şi în ce mod calităţile, competenţele şi experienţa dobândită de dumneavoastră corespund profilului cerut. Într-un mod succint şi concis, prezentaţi studiile absolvite şi cursurile de formare profesională care vă recomandă pentru postul vizat, oferiţi exemple concrete şi evidenţiaţi modul în care puteţi contribui la eficientizarea activităţii companiei. Prezentaţi, într-un mod cât mai atractiv, punctele forte, aptitudinile, valorile, realizările şi rezultatele obţinute până în prezent. Aveţi grijă să nu repetaţi informaţiile cuprinse în C.V., însă insistaţi asupra acelor aspecte care pot fi de interes pentru angajatorul respectiv. De asemenea, amintiţi persoanele care vă pot recomanda şi pot oferi informaţii suplimentare despre dumneavoastră (ex : profesori, foşti angajatori).
 • Finalul scrisorii: Formulaţi concluziile, menţionaţi disponibilitatea pentru o viitoare întrevedere, mulţumiţi destinatarului pentru atenţia şi timpul acordate şi încheiaţi într-o notă optimistă scrisoarea după care nu uitaţi să o semnaţi.

Reguli de bază în redactarea unei scrisori de intenţie

Regulile de bază în redactarea unei scrisori de intenţie sunt:

 

 • Trebuie să fie scurtă şi la obiect: nu se întinde pe mai mult de o pagină;
 • Poate fi scrisă de mână sau redactată la calculator;
 • Este adresată unei persoane corect identificate, precizându-i-se numele: Directorului general, dl G Popescu / Specialistului Resurse Umane, d-na Emilia Ionescu;
 • Aspect îngrijit, impecabil (coală albă A4 de bună calitate şi perfect curată, scris lizibil, aranjarea textului în pagina, păstrarea marginilor, utilizarea unui font uşor de citit);
 • Sunt prezentate informaţii utile, care vă pun în valoare şi care vă ajută să vă distingeţi de ceilalţi candidaţi;
 • Nu exageraţi în privinţa atuurilor şi realizărilor şi nu menţionaţi aspectele negative;
 • Formulaţi propoziţii/fraze clare şi concise, grupaţi-le în paragrafe în funcţie de teme şi utilizaţi un limbaj adecvat, profesionist;
 • Verificaţi de mai multe ori pentru a evita greşelile gramaticale şi ortografice;
 • Spre deosebire de C.V., fiecare scrisoare de intenţie pe care o trimiteţi se adaptează şi personalizează în raport cu specificul companiei şi al postului vacant. Nu trimiteţi o scrisoare de intenţie standard!
 • Demonstraţi-vă motivaţia pentru obţinerea postul respectiv, prezentaţi-vă disponibilitatea pentru o întâlnire directă şi menţionaţi datele de contact;
 • La finalul scrisorii de intenţie semnaţi-vă pentru a o personaliza

Model Scrisoare de intentie

pliant REF 003    LOGO-300x89   logo1   www1  

 

Slide2  link  link  link

Asociaţia PRO ROMA
C.I.F. 24514580; Nr. Reg. 189/A/16.09.2008
COD IBAN RO48BTRL02401205R31265XX
Președinte - Margareta HERȚANU
Contact:
Mobil: +40 757 14 60 02; +40 739 07 58 11
Adresa: str. Ion Creangă nr. 56A, Bl. H1, PT 23 Tătărași, Iași, Cod 700321