Noutăţi

 \r\n \r\n \r\nAsociatia Pro Roma organizează vineri 8 aprilie, ora 16.00, la Casa de Cultură a Studenţilor, sala Dublin Pub, evenimentul dedicat Zilei Internaţionale a Ro...
\r\n \r\n Finalizarea proiectului Photography, community story!\r\nAsociaţia PRO ROMA a implementat în perioada 01.08.2020 – 30.09.2021 proiectul cu titlul Photography, community story!,...
\r\n \r\n Actiuni de diseminare si vizibilitate in cadrul proiectului Actiune si reactiune fata de bullying\r\nAsociaţia PRO ROMA implementeaza în perioada 01.03.2021 – 31.10.2021 proiec...

MEDIEREA MUNCII

img1

MEDIEREA MUNCII constă în punerea în legătură a angajatorilor cu persoanele în căutarea unui loc de muncă, preselectarea candidaţilor corespunzător cerinţelor locurilor de muncă vacante, în concordanţă cu pregătirea, aptitudinile, experienţa şi interesele acestora. Măsurile de stimulare a ocupării forţei de muncă reprezintă acele măsuri care au drept scop sprijinirea persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă şi, în mod deosebit, a şomerilor, pentru a dobândi statutul de persoană ocupată. Măsurile de stimulare a ocupării forţei de muncă se adresează persoanelor aflate în căutarea de loc de muncă, angajatorilor, precum şi ambelor segmente ale pieţei muncii.

Măsurile pentru creşterea şanselor de ocupare a persoanelor în căutarea unui loc de muncă vizează:

 • Informarea şi consilierea profesională;
 • Medierea muncii;
 • Formarea profesională;
 • Consultanţă si asistenţă pentru începerea unei activităţi independente sau pentru iniţierea unei afaceri.

 

Serviciile de mediere pentru persoanele în căutarea unui loc de muncă oferite gratuit prin proiect, constau în:

a) Informaţii privind locurile de muncă vacante şi condiţiile de ocupare a acestora prin publicarea, afişarea, organizarea de burse ale locurilor de muncă;

b) Mediere electronică având ca scop punerea automată în corespondenţă a cererilor şi ofertelor de locuri de muncă prin intermediul tehnicii de calcul;

c) Preselecţia candidaţilor corespunzător cerinţelor locurilor de muncă oferite şi în concordanţă cu pregătirea, aptitudinile, experienţa şi cu interesele acestora.

Serviciile de mediere pentru persoanele în căutarea unui loc de muncă se acordă gratuit de către agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă sau de către furnizorii acreditaţi de servicii de stimularea ocupării forţei de muncă care desfăşoară activităţi specifice în cadrul proiectelor cu finanţare nerambursabilă cu această destinaţie.
Şomerii care beneficiază de indemnizaţie de şomaj au obligaţia de a participa la serviciile de mediere, la solicitarea agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă la care sunt înregistraţi.
Şomerii care nu beneficiază de indemnizaţii de şomaj trebuie sa depună o cerere la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă pentru a fi luaţi în evidenţă, în vederea medierii şi, în cazul neîncadrării în muncă, să reînnoiască cererea la 6 luni.
De servicii de mediere gratuite beneficiază, la cerere, şi următoarele categorii de persoane:

 • persoane care ocupa un loc de muncă şi, din diferite motive, doresc schimbarea acestuia;
 • persoane care au obţinut statutul de refugiat sau altă formă de protecţie internaţională, conform legii;
 • cetăţeni străini sau apatrizi care au fost încadraţi în muncă sau au realizat venituri în România, conform legii;
 • persoane care nu au putut ocupa loc de muncă după repatriere sau după eliberarea din detenţie;
 • şomeri şi şomeri de lungă durată;
 • tineri;
 • studenţi;
 • persoane peste 45 de ani;
 • persoane cu handicap;
 • romi, persoane supuse riscului marginalizării sociale;
 • persoane eliberate din detenţie;
 • persoane care revin în activitate din concediul pentru îngrijirea copilului sau persoane angajate, pentru care angajatorul primeşte cofinanţare pentru formare profesională.

 

Link-uri utile:

 

pliant REF 003    LOGO-300x89   logo1   www1  

 

Slide2  link  link  link

Asociaţia PRO ROMA
C.I.F. 24514580; Nr. Reg. 189/A/16.09.2008
COD IBAN RO48BTRL02401205R31265XX
Președinte - Margareta HERȚANU
Contact:
Mobil: +40 757 14 60 02; +40 739 07 58 11
Adresa: str. Ion Creangă nr. 56A, Bl. H1, PT 23 Tătărași, Iași, Cod 700321