Noutăţi

 \r\nDuminică, 15 mai 2022, orele 14,00-20,00 Asociaţia Pro Roma, împreună cu Asociaţia Super Tineri - ASIRYS, având şi sprijinul Instituţiei Prefectului judeţului Iași- Biroul judeţea...
 \r\n \r\n \r\nAsociatia Pro Roma organizează vineri 8 aprilie, ora 16.00, la Casa de Cultură a Studenţilor, sala Dublin Pub, evenimentul dedicat Zilei Internaţionale a Ro...

logo 143038    

COMUNICAT DE PRESA

 

Deschidem o FEREASTRĂ către piața muncii! (FEREASTRA)

POSDRU 143038

 

Lansarea proiectului “Deschidem o FEREASTRĂ către piața muncii” pentru grupurile vulnerabile din regiunea București Ilfov, Nord-Estsusținut prin fonduri europene

UTI Grup anunță lansarea, în data de 30 iulie 2014, a proiectului POSDRU/165/6.2/S/143038 - Deschidem o FEREASTRĂ către piața muncii.

Scopul vizează dezvoltarea și furnizarea unui program complex și articulat de formare profesională în vederea creșterii și dezvoltării aptitudinilor și calificărilor persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile din regiunea București-Ilfov, Nord Est, precum și a facilitării accesului la o calificare relevantă pe piața muncii și este  cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 6, Domeniul major de intervenție 6.2 „Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii”.

Proiectul are drept scop eliminarea practicilor discriminatorii bazate pe criterii de gen și origine etnică și contribuie într-o manieră activă la crearea condițiilor optime pentru accesul egal pe piața muncii a persoanele din grupul țintă.

Grupul țintă acoperă 2 regiuni de dezvoltare și este compus din 800 de persoane aparținând grupurilor vulnerabile (persoane de etnie romă) care vor participa la programe de FCP în vederea obținerii unei calificări complete și din 760 de persoane dependente (membrii de familie aflați în îngrijire) cărora li se vor acorda servicii de asistență socială și îngrijire, în vederea susținerii participării pe piața muncii a persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile.  

Responsabilitățile partenerilor care vor contribui la realizarea proiectului:

  • UTI GRUP SA - asigură managementul de proiect, organizează activitatea de informare și publicitate, coordonează activitățile de formare profesională pentru persoanele din grupul țintă, implementează activitățile de selecție a grupului țintă și de punere la dispoziție a resurselor materiale necesare derulării în cele mai bune condiții a sesiunilor de calificare/recalificare, acordă servicii de asistență și îngrijire pentru membrii de familie aflați în îngrijire și acordă asistență pentru persoanele din grupuri vulnerabile în căutarea unui loc de muncă.
  • ASOCIAȚIA PRO ROMA - participă la procesul de identificare și selecție e grupului țintă și pune la dispoziția proiectului resursele umane și materiale necesare susținerii acestei activități.

Proiectul are drept obiective principale:

  • Creșterea și dezvoltarea aptitudinilor și calificărilor pentru un număr de 800 de persoane de etnie romă, prin participarea la cursurile de FPC (calificare/recalificare) de nivel 1 și 2, realizate în cadrul proiectului: modelator ceramică, confecționer obiecte artizanale din lemn, cameristă, lucrător hotelier, babysitter, îngrijitor bătrâni la domiciliu, lucrător finisor pentru construcții, lucrător în izolații, pavator, florar-decorator, ciupercar, operator introducere, validare și prelucrare date, lucrător comercial.
  • Acordarea de servicii de asistență și îngrijire pentru un număr de 760 de persoane dependente (membrii de familie aflați în îngrijire) în vederea susținerii participării pe piața muncii a persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile 

Astfel, prin atingerea acestor 2 obiective, proiectul contribuie la realizarea obiectivului general al POSDRU și al DCI POSDRU: dezvoltarea capitalului uman și creșterea competitivității acestuia, prin asigurarea de oportunități de calificare/recalificare a persoanelor vulnerabile, prin participarea acestora la un program integrat de formare profesională corespunzător cerințelor pieței muncii și standardelor de calificare profesionale din perspetiva FPC, pe tot parcursul vieții.

„Persoanele devin vulnerabile când nu sunt ajutate să se integreze în societate, iar scopul acestui proiect este de a oferi șanse egale persoanelor vulnerabile. Prin participarea la cursuri de formare și recalificare profesională, aceste persoane vor avea posibilitatea de a contribui în mod activ la propria lor integrare în societate, dar și la bunăstarea comună”, a declarat Bogdan Puscas, Responsabilul de activitati al Beneficiarului.

Proiectul se va derula pe o durată de 18 luni și are o valoare totală de 12,735,753.60 lei, din care 12,098,965.91 lei reprezintă asistența financiară  nerambursabilă.

Persoană de contact: Bogdan Puscas, Responsabil Activitati Beneficiar

E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

       Tineretul în mişcare

Pro Roma organizează şi participă la programe de mobilitate, programe de voluntariat,

cum ar fi schimburi de tineri, proiecte de formare precum şi seminarii de formare.

Informaţi-vă!

 

Untitled    

   

pliant REF 003    LOGO-300x89   logo1   www1  

 

Slide2  link  link  link

Asociaţia PRO ROMA
C.I.F. 24514580; Nr. Reg. 189/A/16.09.2008
COD IBAN RO48BTRL02401205R31265XX
Președinte - Margareta HERȚANU
Contact:
Mobil: +40 757 14 60 02; +40 739 07 58 11
Adresa: str. Ion Creangă nr. 56A, Bl. H1, PT 23 Tătărași, Iași, Cod 700321