Noutăţi

 \r\nDuminică, 15 mai 2022, orele 14,00-20,00 Asociaţia Pro Roma, împreună cu Asociaţia Super Tineri - ASIRYS, având şi sprijinul Instituţiei Prefectului judeţului Iași- Biroul judeţea...
 \r\n \r\n \r\nAsociatia Pro Roma organizează vineri 8 aprilie, ora 16.00, la Casa de Cultură a Studenţilor, sala Dublin Pub, evenimentul dedicat Zilei Internaţionale a Ro...

LOGO RAPORT

 

 Raportul societății civile de monitorizare a implementării strategiei naționale de integrare a romilor în Romania

 

Raportul a fost elaborate în cadrul proiectului-pilot Monitorul Civil al Romilor, „Dezvoltarea capacității societății civile rome și consolidarea implicării sale în monitorizarea strategiilor naționale de integrare a romilor". Proiectul pilot este implementat la solicitarea Comisiei Europene, DG Justiție și Consumatori. Acesta este coordonat de Universitatea Central Europeană (CEU), Centrul pentru Studii Politice (CPS), în parteneriat cu Rețeaua Europeană a Organizațiilor de Romi (ERGO Network), Centrul European pentru Drepturile Romilor (ERRC), Fundación Secretariado Gitano (FSG) și Fondul pentru Educația Romilor (REF) și a fost implementat cu aproximativ 90 de ONG-uri și experți din cele 27 State Membre.

Raportul a fost pregătit pentru Comisia Europeană. Totuși, acesta reflectă exclusiv opiniile autorilor și nici Comisia, nici o terță parte (inclusiv Universitatea Central Europeană) nu sunt responsabile pentru orice utilizare a informațiilor conținute în acest raport.

Raportul de față a fost elaborate de către o coaliție de organizații din România, sub coordonarea Centrului de Resurse pentru Comunitățile de Romi, care a inclus:

 • Agenția de Dezvoltare Comunitară „Împreună”
 • Asociația Nevo Parudimos
 • Asociația DANROM Făurei
 • Asociația PRO ROMA
 • Uniunea Civică a Tinerilor Romi din România
 • Asociația E-Romnja
 • Fundația HEKS/EPER România
 • Agenția de Dezvoltare Comunitară „Inter-Activa”
 • Fundația Policy Centre for Roma and Minorities
 • Centrul Romilor pentru Politici de Sănătate – SASTIPEN
 • Fundația Terre des hommes România

Bazându-se pe domeniul de expertiză al fiecăruia, membrii coaliției au împărțit între ei subiectele de raportare, iar un grup de membri cu expertiză a asigurat structurarea și organizarea finală a textului.

Raportul se centrază atenția pe precondițiile structurale și orizontale pentru implementarea cu succes a strategiilor naționale de integrare a romilor: guvernarea, lupta împotriva discriminării, abordarea antigipsismului și - în țările cu cele mai mari comunități de romi și care se confruntă cu cele mai acute provocări - impactul politicilor educaționale asupra romilor. 

 

download file (ROMÂNĂ)

download file (ENGLEZĂ)

pliant REF 003    LOGO-300x89   logo1   www1  

 

Slide2  link  link  link

Asociaţia PRO ROMA
C.I.F. 24514580; Nr. Reg. 189/A/16.09.2008
COD IBAN RO48BTRL02401205R31265XX
Președinte - Margareta HERȚANU
Contact:
Mobil: +40 757 14 60 02; +40 739 07 58 11
Adresa: str. Ion Creangă nr. 56A, Bl. H1, PT 23 Tătărași, Iași, Cod 700321