Noutăţi

 \r\nDuminică, 15 mai 2022, orele 14,00-20,00 Asociaţia Pro Roma, împreună cu Asociaţia Super Tineri - ASIRYS, având şi sprijinul Instituţiei Prefectului judeţului Iași- Biroul judeţea...
 \r\n \r\n \r\nAsociatia Pro Roma organizează vineri 8 aprilie, ora 16.00, la Casa de Cultură a Studenţilor, sala Dublin Pub, evenimentul dedicat Zilei Internaţionale a Ro...

SUGESTII PRIVIND INTOCMIREA CV-ului

img2

CV-ului reprezintă "cartea de vizită" pe care o trimiteţi potenţialului angajator, precum şi mijlocul prin care îl convingeţi să vă acorde o întrevedere în care dumneavoastră veţi avea posibilitatea să vă prezentaţi compeţenţele, aptitudinile şi interesele profesionale.

Neexistând un format ideal de Curriculum Vitae sau o modalitate unică de a elabora un CV, este indicat să întocmiţi unul care să vă reprezinte, să vă pună în valoare calităţile personale şi abilităţile profesionale şi să vă asigure trecerea în următoarea etapă a procesului de angajare, respectiv interviul.

Curriculum Vitae este un document care trebuie, după lectură, să stârnească angajatorului interesul şi dorinţa de a întâlni personal candidatul.

În mod curent, sunt folosite 3 tipuri principale de Curriculum Vitae:

 • Cronologic, în care istoricul profesional este prezentat în ordine cronologică (începând cu cele mai vechi informaţii); acest tip de CV este recomandat atunci când aveţi o experienţă profesională relevantă şi este vizat un post din acelaşi domeniu în care aţi lucrat până în prezent;
 • Funcţional, în care se accentuează principalele atuuri şi competenţe, capacitatea de adaptare, fără a face referire la istoricul profesional; acest tip de CV este recomandat celor care nu dispun de experienţa profesională şi îşi caută un prim loc de muncă sau care doresc să îşi schimbe domeniul de activitate.
 • Anticronologic: este cel mai utilizat tip de CV, iar în cadrul lui datele sunt prezentate în ordine invers cronologică (începând cu cele mai recente informaţii).

Structura unui C.V.

 • Datele de Identificare - Precizaţi numele şi prenumele, data naşterii, genul, adresa, numărul de telefon şi adresa de e-mail dacă este cazul. Dacă locuiţi în alt oraş decât cel natal, puteţi include atât adresa permanentă, cât şi adresa domiciliului flotant pentru a putea fi găsit mai uşor de angajator.
 • Obiectivul profesional sau Locul de muncă vizat - acest paragraf trebuie să fie exprimat clar şi precis, în maxim 4 rânduri şi fie să includă formularea unui obiectiv concret în cariera pentru următorii ani, fie să indice postul/posturile de muncă pe care doreşti să le ocupi (nivelul de carieră, denumirea concretă a postului vizat şi domeniul ocupaţional care vă interesează).
 • Experienţa profesională constituie partea cea mai importantă a unui C.V. pentru că oferă informaţii despre competenţele tale profesionale care pot fi valorificate imediat de angajator. Aici trebuie să menţionaţi locurile de muncă anterioare: numele şi adresa firmelor/instituţiilor angajatoare, denumirea postului, perioada angajării, sarcinile şi responsabilităţile principale. Această secţiune include toate experienţele pe care le consideraţi relevante pentru actuala candidatură. Vă recomandăm să vă ordonaţi experienţele profesionale anterioare în ordine invers cronologică - de la cel mai recent post de muncă până la cel mai vechi. Încercaţi să vă descrieţi experienţa într-un mod cât mai succint şi cât mai interesant! În plus, subliniaţi modul în care abilităţile şi cunoştinţele tale corespund cerinţelor postului şi nevoilor angajatorului. Daca este primul loc de muncă, se recomandă să fie omisă integral această rubrică, iar în secţiunea informaţii suplimentare pot fi precizate stagiile de practica şi perioadele de voluntariat. Puteţi adaugă o rubrică de "Calităţi personale" în care să puneţi accentul pe motivaţia dumneavoastră pentru învăţare şi dezvoltare, pe capacitatea ta de adaptare, pe trăsături precum: seriozitate, perseverenţa, meticulozitate etc.
 • Educaţie şi formare constituie secţiunea în care sunt menţionate diplomele obţinute, specializarea, titlurile academice, premiile, formele de învăţământ urmate şi cursurile de formare profesionala absolvite, anii şi instituţia care le-a organizat. Diplomele şi certificatele enumerate în C.V. îl ajută pe angajator să-şi facă o idee despre cunoştinţele pe care le-ai achiziţionat şi despre calitatea pregătirii tale profesionale.
 • Abilităţi extraprofesionale/Informaţii suplimentare constituie secţiunea în care sunt menţionate elementele/atuuri care vă vor departajeaza de ceilalţi candidaţi situaţi la acelaşi nivel ca pregătire şi experienţa profesională exemplu: cunoaşterea uneia sau a mai multor limbi străine, în deţinerea unor abilităţi dezvoltate de operare PC, în obţinerea permisului de conducere, etc.

Reguli de scriere a unui C.V.

Regulile de scriere a unui C.V. sunt:

 • Trebuie să fie un document promoţional, clar, concis şi scris corect;
 • Trebuie să fie uşor de parcurs şi de înţeles;
 • Este obligatoriu ca C.V.-ul să fie redactat pe calculator!
 • Este indicat să nu depăşească 2 pagini A4, scrise pe o singură parte;
 • Aspectul trebuie să fie sobru şi îngrijit (coală albă de calitate, aşezare în pagina corespunzătoare, text aerisit şi organizat în paragrafe, fără ştersături, corecturi cu pastă, fără greşeli gramaticale sau ortografice);
 • Informaţiile nu sunt prezentate sub forma unor propoziţii, ci sintetic, sub forma unor enumerări (ex: Implementarea sistemului de managementul performanţelor;
 • Elaborarea fişelor de post;
 • Aplicarea, verificarea şi probarea normelor de lucru);
 • Evitaţi expresiile care vă dezavantajează şi care vă dezvăluie punctele slabe;
 • Fiţi sinceri şi oferiţi date reale despre cunoştinţele şi realizările dumneavoastră;
 • Elaborează un C.V. profesionist (nu include informaţii şi poze foarte personale, adresa de e-mail sau porecle utilizate în relaţia cu prietenii, detalii despre aspectul tău fizic)
 • Dacă vi se solicită ataşarea unei fotografii, utilizează o poza oficială, recentă şi de bună calitate;

 

Model CV Europass

pliant REF 003    LOGO-300x89   logo1   www1  

 

Slide2  link  link  link

Asociaţia PRO ROMA
C.I.F. 24514580; Nr. Reg. 189/A/16.09.2008
COD IBAN RO48BTRL02401205R31265XX
Președinte - Margareta HERȚANU
Contact:
Mobil: +40 757 14 60 02; +40 739 07 58 11
Adresa: str. Ion Creangă nr. 56A, Bl. H1, PT 23 Tătărași, Iași, Cod 700321